Alles van: Quarterlife Crisis

Hoewel Nederlandse jongeren enerzijds tot de gelukkigsten in Europa lijken te behoren, nemen prestatiedruk en (keuze)stress toe en heeft de helft van de jongeren last van psychosomatische klachten. Jongerenwerkers geven aan veel jongeren met stress problematiek te zien, die zich zorgen maken om hun toekomst en last hebben van uitstel gedrag – met alle gevolgen van dien. De vraag is niet alleen hoe dit komt, maar ook welke probleemoplossende rol jongeren hier zelf in kunnen spelen. Corona heeft de sociale en mentale situatie van veel jongeren nog meer onder druk gezet en wellicht ook wel zichtbaar gemaakt dat de ‘volwassenwereld’ niet altijd over de juiste oplossingen beschikt. De vraag is dan ook: hoe Hoe kunnen jongeren weerbaarder worden tegen (gevoelens van) prestatiedruk en stress?