Slimpact: Jongeren & Schuldpreventie

Het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden bestaat dit jaar 25 jaar en dat is reden voor feest! Zij vieren dit door een maatschappelijk en actueel thema onder de aandacht te brengen dat hun werkzaamheden dagelijks raakt, namelijk: Jongeren en Schulden. Het K.F. Hein Fonds is er, net als STAD, van overtuigd dat dit alleen kan slagen door de jongeren zelf te betrekken en een stem te geven. Daarnaast willen ze zoveel mogelijk relevante organisaties, die met het thema en de doelgroep werken, bij het traject betrekken. Door samen te werken met belangrijke spelers in het veld komen we dichter bij de oplossingen.

Daarom is het K.F. Hein Fonds een samenwerking met STAD aangegaan waarin we jongeren willen uitdagen om zelf met oplossingen en slimme ideeën te komen die leiden tot creatieve producten, campagnes of diensten. Want hoe kijken jongeren zelf naar het thema geld en schulden? Hoe kunnen schulden onder jongeren voorkomen worden? Bij wie trekken jongeren aan de bel als er geldproblemen zijn? Hoe kunnen we het taboe rondom geldproblemen doorbreken? Het zijn vragen die het K.F. Hein Fonds en STAD bezig houden. Maar in plaats van zelf alle antwoorden te formuleren lijkt het ons veel relevanter om de doelgroep zelf met het onderwerp aan de slag te laten gaan, dus wijdt STAD een uitgebreid SLIMPACT thema aan het onderwerp Jongeren & Schuldpreventie!

WAT IS SLIMPACT
Jongerenwerkers, beleidsmakers en vermogensfondsbeheerders vragen zich geregeld af: “Hoe kunnen wij jongeren betrekken bij (het maken van) ons beleid?” Met het programma SLIMPACT draait STAD die vraag om: Hoe kunnen wij beleidsmakers betrekken bij wat jongeren doen?
SLIMPACT gaat over het betrekken van volwassenen bij jongeren. Het vormen van beleid door te luisteren naar jongeren. Luisteren naar hun oplossingsgerichte denken en vooral ook het benutten van hun creatieve denkkracht. Want zeg nou zelf, wie weten er nou het beste wat speelt onder jongeren?

JONGEREN & SCHULDPREVENTIE
In het najaar van 2020 zijn onze SLIMPACT jongeren aan de slag met het thema Jongeren & Schuldpreventie. Best een ingewikkeld onderwerp met een boel taboes. Een belangrijk onderwerp ook, want steeds meer jongeren raken in de financiële problemen. Het aantal jongeren onder de 24 jaar oud met schulden is de afgelopen vijf jaar zelfs met 70 procent toegenomen! Hoe kunnen we daar iets in veranderen en écht preventief te werk gaan? Hoe kijken jongeren zelf naar dit onderwerp en waar zien zij kansen liggen?

een Slimpact team pitcht 3 concepten aan de jury
een SLIMPACT team pitcht hun concepten aan de jury bij The Colour Kitchen in Zuilen

Op 3 september jl. zijn 5 jongeren teams van STAD gebriefd over dit nieuwe SLIMPACT thema. Nadat zij met diverse experts van o.a. de gemeente Utrecht, de Tussenvoorziening en het K.F. Hein Fonds via Zoom al hun vragen hebben kunnen stellen, zijn ze een aantal dagen lang aan het brainstormen geslagen. Op donderdag 10 september heeft ieder team 3 zelfbedachte concepten gepitcht aan een jury. De juryleden hebben vervolgens besloten met welk concept ieder team de aankomende maand aan de slag gaat. De concepten zullen als ‘pilots’ worden uitgevoerd, zodat we kunnen zien hoe uitvoerbaar ze zijn en hoeveel impact ze genereren. Op 14 oktober zijn de resultaten door de teams gepresenteerd aan de eindjury! Deze jury heeft vervolgens 3 winnaars gekozen. Deze projecten gaan verder doorontwikkeld worden met (lokale) partners. De winnaars waren Duppie, Save That Coin en Onschuldig.

Het gehele traject is feestelijk afgesloten tijdens een eind evenement in Tivoli Vredenburg op 8 december jl (zie hier de aftermovie!). Tijdens deze dag presenteerden de drie winnende teams hun projecten en de vorderingen die ze nu al samen met hun partners hebben gemaakt. Wil je weten wat de projecten precies inhouden? Bekijk de projectpagina’s hier!

jury Slimpact KF Hein Fonds
De jury bestaande uit jongeren, ervaringsdeskundigen en experts van de Tussenvoorziening, de Rabobank, U-2B Heard, Gemeente Utrecht en het VSBfonds.

Wil je meer weten over dit SLIMPACT traject of SLIMPACT in het algemeen? Neem dan contact op met Catharina.

Deel dit via: