Heb jij ook een goed idee?

IT HAS 2 STOP

IT HAS 2 STOP is een actie om mensen bewust te maken van straatintimidatie. Veel mensen maken straatintimidatie mee maar er zijn ook veel mensen die geen dader en geen slachtoffer zijn en daarmee verder van het probleem staan. Daarom vinden wij het belangrijk om omstanders mee te nemen in het oplossen van straatintimidatie. Want alleen samen kunnen we straatintimidatie stoppen.

Wat is straatintimidatie?

Daarvoor is het natuurlijk belangrijk om duidelijk te hebben wat straatintimidatie is. De officiele verwoording is ‘’een ongewenste uitlatingen of gedragingen op straat of op een andere openbare plek’’ maar daar valt meer onder dan velen denken. Zo is het nafluiten of sissen wel bekend maar iemand achtervolgen, seksuele gebaren maken of uitschelden om zijn afkomst of geloofsovertuiging wordt vaak over het hoofd gezien als het gaat over straatintimidatie. Ook dit gebeurt helaas dagelijks. 

Event

Tijdens de actiedag hebben we een professionele boxen set-up op het plein bij Hoog Catherijne en Centaal station Utrecht. Uit de boxen komen scheldwoorden richting alle geslachten, geloven en afkomsten. Dit veroorzaakt een ongemakkelijke situatie omdat mensen niet weten wat er gebeurt en zullen blijven staan.

Er staan ook 2 knoppen op het plein. Deze 2 knoppen moeten tegelijk ingedrukt worden en dan zullen de scheldwoorden veranderen in dingen die je kan zeggen in een straat intimiderende situatie zoals: ‘’Is alles oke?’’ of “Kan ik ergens mee helpen?”. Het is dus aan de omstanders om in te grijpen in een situatie zoals deze.

Daarnaast gaan we gesprekken aan met omstanders om ze te informeren over het belang van omstanders in een vervelende situatie. We delen flyers uit die gemaakt zijn door de gemeente.

Thema: straatintimidatie
Fase: Concept