Heb jij ook een goed idee?

HOU JE GEZICHT

voorwoord

We gaan veel meer online. Daar zitten positieve gevolgen aan, zoals contacten behouden en nieuwe contacten leggen, bedrijven worden groter, jongeren kunnen het nieuws volgen. Toch zijn er consequenties, cyberpesten. Het opjagen en uitschelden van elkaar achter een scherm is met de stijging van social media behoorlijk toegenomen. Want ja, zeg nou eerlijk, het is toch wel makkelijker wanneer je anoniem kan blijven. Gevolgen van cyberpesten is het ontnemen van andermans creativiteit, levenslust en het verspreiden van negativiteit. Hoe krijgen we deze pesters zover om te beseffen hoeveel zeer het doet?

Over onze expositie “hou je gezicht’

Hou je gezicht is ook wel bekend als het  spreekwoord. ‘Hou je smoel,’ Dit is bijpassend met de gezichten/personen waar wij portretten van zullen nemen. Onze ‘hou je gezicht’ heeft dus een dubbele betekenis omdat wij beide kanten van cyberpesten willen uitlichten. 

De portretfoto’s gemaakt door Babs of Roos: STAD. Hou je gezicht, kan je zien als ‘Je bent mooi zoals je bent, hou je gezicht zoals hij is en negeer de haatberichten.’ maar ook als ‘als je deze interviews leest, zie je wat cyberpesten doet met mensen. Hou je smoel. Hou je gezicht oftewel als je niks nuttigs hebt te melden; Zwijg!’

Wij organiseren een foto expositie plus een aftertalk met de deelnemers in de bibliotheek in Bussum De foto’s zijn gekaderd zodat je alleen de gezichten van de deelnemers ziet, ook zullen  interviews te lezen zijn van gepeste mensen en mensen die zelf gepest hebben. 

doel

We willen dat mensen hun verhaal kunnen doen, op kunnen staan voor zichzelf en even de shine kunnen pakken. We willen hun verhaal delen, informatie over cyberpesten verspreiden en verduidelijken dat je iemand best snel kan raken. Het lijkt ons daarom ook goed om naast de gepeste mensen, ook pesters te interviewen. Het is menselijk om te denken dat als je eenmaal iets fout hebt gedaan, je je daarvoor moet verstoppen. En te denken dat het niet meer op te lossen is. Terwijl het best veel kan betekenen voor anderen als je je zelfreflectie deelt met anderen.

Met de aftertalk hopen we meerdere mensen te informeren over cyberpesten door meer in gesprek te gaan met slachtoffers en daders, waarbij wij het publiek ook uitnodigen om zijn/haar verhaal te doen als hier behoefte naar is. 

Thema: #hierniet