Logo - In het zonnetjeHeb jij ook een goed idee?

In het zonnetje

Met merendeel van de jongeren in Nederland gaat het goed. Ze zijn gelukkig, krijgen de kans zich zorgeloos te ontwikkelen en hebben vrienden, maar er is ook een groep die het soms moeilijk heeft. Ze hebben bijvoorbeeld te maken met een lastige thuissituatie, problemen op school, discriminatie en zijn soms eenzaam of ongelukkig. Voor deze groep jongeren is er in Nederland onder andere jeugdzorg. Dit is een vorm van hulpverlening voor jongeren en hun ouders. 

In de puberteit hebben jongeren vaak last van sociale druk. Sociale druk is de druk of drang die een bepaalde groep bewust of onbewust uitoefent op jouw gevoel. Dit doen zij om jouw gedrag te veranderen zodat het overeenkomt met wat zei willen/verwachten van jou. Voorbeelden hiervan zijn prestatiedruk door school en druk van je sociale omgeving. 

Om dit onderwerp onder de jongeren te bespreken hebben wij een mental health week georganieerd. Zo hebben wij een platform gecreëerd waar deze onderwerpen openlijk besproken worden. Dit hebben wij gedaan door iedere dag een ander project uit te voeren. Door verschillende acties hebben wij mensen een goede dag gegeven en laten nadenken over mentale gezondheid.

De mental health week was van 29 mei tot 2 juni.

Thema: Fix The Gap
Resultaat: Blije mensen
Fase: afgerond