Tips van de Young Fixers Tiplijn

Op maandag 23 maart vond de Young Fixers Tiplijn plaats, het online Corona alternief op het Young Fixers Dinner! Online kon je inzoomen, meepraten en meedenken over ondernemen (in Utrecht) in tijden van Corona. Gevestigde Utrechtse ondernemers gaven licht op hun situatie en oplossingen en jonge ondernemers deelden hun tips en tricks: het was onwijs inspirerend en ‘real’, dus dank aan iedereen die mee doet!

Zelf hebben we vooraf uitgebreid contact met de KvK gehad, om zoveel mogelijk informatie op te halen die relevant is voor jonge ondernemers of ZZP’ers. Dikke shout out naar Marieke van de KVK voor de uitgebreide intel en het snelle schakelen! Alle tips zijn tijdens de Tiplijn besproken maar voor iedereen die niet kon joinen hier een (ge-update) overzichtje:

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet het noodpakket economie en banen gepresenteerd. Dit noodpakket geldt voor 3 maanden. Het pakket geldt dus gedurende de gehele periode waarover nu gezondheidsmaatregelen zijn aangekondigd. 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen

En dan hier de uitleg:

1. De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS (hiervoor Het Noodloket genoemd) is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. Extra update van deze regeling: Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) (zie hier). Meer info over de TOGS vind je hier.

2. Voor alle ondernemers en ZZP’ers is het mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden. Zo wordt de invorderingsrente tijdelijk verlaagd vanaf 23 maart van 4% naar 0.01%. Daarnaast wordt het tarief van belastingrente ook tijdelijk (op het moment vanaf schrijven van 1 juni 2020) verlaagd naar 0.01%. Je kunt nu ook je voorlopige aanslag verlagen als je verwacht minder winst te draaien.
Tot slot wordt het aanvragen van bijzonder uitstel van betalingen van een belastingschuld (loonheffingen, inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting (btw)). Sommige regelingen gaan automatisch, andere moet je zelf regelen (zie afbeelding hierboven). Nadat je verzoek door de Belastingdienst is ontvangen, stoppen zij de invorderingsmaatregelen. Om administratieve lasten zo beperkt mogelijk te houden, krijg je automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Ook zal de Belastingdienst de komende tijd een “verzuimboete” voor het niet (op tijd) betalen achterwege laten of terugdraaien. Meer info over het bijzonder uitstel van betalingen aan de Belastingdienst vind je hier.

3. Qredits verstrekt microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven. Het heeft als stichting een ideëel doel en een aanpak die wezenlijk anders is dan van reguliere banken, o.a. met bijzondere persoonlijke aandacht voor de ondernemers en de ontwikkeling van het business plan. Momenteel geldt dit voor 6.000 ondernemers die al krediet afnemen bij Qredits, maar Qredits hoopt op korte termijn 2.000 nieuwe ondernemers een overbruggingskrediet te verstrekken. Meer info hierover vind je hier.

4. Voor zelfstandige ondernemers, dus ook ZZPers, is er de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers: TOZO. Vraag alleen Tozo aan als je de komende 3 maanden niet genoeg geld hebt om van te leven. De TOZO vraag je bij je gemeente. Woon je in Utrecht, dan vind je hier meer informatie (je kunt je aanvraag hier ook starten).

EXTRA TIPS VAN DE KVK:
1. In al je nog openstaande facturen
2. Vraag indien nodig uitstel van betaling aan op vaste lasten
3. Denk, naast de huidige situatie, ook na over de tijd ná Corona. Niemand kan je vertellen wanneer dat zal zijn en hoe dat zal zijn maar het is goed om ook over de toekomst na te denken zodat je straks niet in een zwart gat valt.
4. Kijk of je je dienstverlening of onderneming ook op een andere manier kunt toepassen. Waarom ben je begonnen met ondernemen? Wat was je drive? Ga terug naar die drive en probeer vanuit daar creatief te denken (hoe lastig soms ook).
5. De KVK heeft filmpjes gemaakt over regelingen rondom het coronavirus, deze zijn het makkelijkst te bekijken via www.kvk.nl/youtube.
6. De KVK heeft ook een YouTube kanaal speciaal voor jongeren en jonge ondernemers: Beyond Business, vanuit daar wordt ook gekeken hoe ze jullie kunnen ondersteunen.

We hopen dat jullie iets hebben aan alle info die we verzameld hebben. We wensen jullie onwijs veel succes, moed en creativiteit toe. En niet vergeten… wij zijn always&forever bereikbaar voor een goed gesprek, een gekke brainstorm of een luisterend oor (voor al je rants;)). TAKE CARE PEOPLES <3!

Deel dit via: